Til de efterladte

Lad os være sparringspartner i den svære stund

Egedal Revision tilbyder professionel bistand i forbindelse med de praktiske og økonomiske spørgsmål du møder i forbindelse med behandling af et familiemedlems dødsbo.

I den svære tid kan vi give støtte rent praktisk

Når et familiemedlem forlader os, bliver vi stillet overfor mange spørgsmål, vi skal tage stilling til. Praktiske spørgsmål, vi ofte ikke har stiftet bekendtskab med før.

Det kan være rart at få hjælp til det praktiske af en professionel part i en svær tid. Vi kan fx hjælpe i forbindelse med boets indlevering og behandling i skifteretten.

Tager man imod hjælp fra en professionel og kvalificeret part, kan det hjælpe med at give ro til de øvrige spørgsmål og gøremål, der opstår, når et familiemedlem ikke er her mere. Ikke mindst, kan det give plads til den sorg det er, at miste en nærtstående.

Hjælp til dødsbo

  • Udarbejdelse af åbningsbalance og boopgørelse til skifteretten
  • Beregning af forventet boafgift

Normalpris for åbningsbalance:
Fra kr. 8.000,- inkl. moms. (Prisen er inklusiv ét møde og beregnet på, at vi får alle oplysninger på én gang)

Vi hjælper også med

… at finde den bedste løsning for den efterladte ægtefælle eller arvingerne. Idet der findes forskellige måder at skifte et dødsbo på.

  • Belysning af muligheden for, at gøre et eventuelt skattepligtigt bo skattefrit
  • Beregning af arvestørrelsen efter boafgift
  • Indsendelse af dokumenter i dødsbobehandlingssager til Skifteretten

Samarbejdspartnere

Egedal Revision samarbejder med advokaten i dødsbobehandlingssager, og giver dig en enkel men optimal løsning, når du står i en svær situation.